6 december 2018

Het project

DE BOUW VAN EEN MEDISCH CENTRUM IN EEN LANDELIJK GEBIED IN DE IVOORKUST

ACHTERGROND

“In de Ivoorkustzijn sinds de onafhankelijkheid op het gebied van de volksgezondheid verschillende ontwikkelingsprogramma’s opgestart. Die hebben opvallende resultaten geboekt. Maar door de jaren heen is, vanwege onvoldoende financiële middelen en door gebrek aan gespecialiseerd technisch personeel, de volksgezondheid een zorgwekkend probleem geworden, vooral buiten de steden.” (ziehier). En des te meer in die gebieden die getroffen zijn door de recentesociaal-politiekecrisis.

WAAR?

Het dorp Tangafla ligt zeventien (17) kilometer oostelijk van zijn hoofdstad, de sub-prefectuur Niofoin, zevenendertig (37) kilometer westelijk van de regionale hoofdstad Korhogo. Tangafla ligt op de weg naar Korhogo-Boundiali, een geasfalteerde weg.

Het centrum in Tangafla zal 18 dorpen zorg kunnen aanbieden: Tangafla, Ogari, Djougoublé, Mamougou, Katégué, Yoro, Ziévogo, Kombolokoro,  Badon, Ouayéri, Ouayéri-Djélisso, Tarato, MBia, Djoufouvogo, Yénissiguévogo, Binguébougou, Kamara, en Séguétiélé (zie kaart hieronder).

VOOR WIE?

Dit gebied wordt voornamelijk bevolkt door de inheemse Senoufo Tanga. De bevolking is overwegend jong en analfabeet. De landbouw is de belangrijkste economische activiteit in dit landelijk gebied. Meer dan 90% van de beroepsbevolking in de dorpen is hierin werkzaam. De algemeen verbouwde producten zijn cashew, mango, katoen, maïs, rijst, yam, aardnoten, gierst, sorghum, peper, kool, sla, aubergine en ui. Er worden runderen en pluimvee gefokt. Zo’n beetje overal zijn er kleine zaken te vinden die levensmiddelen en industrieproducten verkopen.

Het dorp Tangafla bestaat uit 1.600 inwoners en is omringd door 17 andere dorpen die ook van de zorg van het medisch centrum zullen profiteren. Het betreft een totale bevolking van ongeveer 17.000 mensen.

WAAROM?

In dit landelijk gebied is groenteteelt moeilijk omdat de gewassen regelmatig worden verwoest door de huisdieren (runderen, schapen, enz.), door een tekort aan water in het droge seizoen en doordat de jaarlijkse neerslag sterk varieert. De inkomsten zijn dan ook zeer variabel en kunnen tot zeer zorgelijke financiële situaties van de gezinnen leiden.

Er zijn twee openbare consultatiebureaus, te weten in Séguétiélé en in Kombolokoro, maar deze zijn zeer ontoereikend uitgerust. Ze worden beheerd door verpleegkundigen die in dienst van de staat staan, maar zonder toezicht van een arts. En ze beschikken niet over een laboratorium.

Veel bewoners reizen naar Korhogo of naar het baptisten- consultatiebureau in Torogo (42 km) met slecht aangepast vervoer (motor, bus) om de zorg die ze nodig hebben te kunnen krijgen, en vele bevallingen vinden thuis plaats zonder het toezicht van bekwaam personeel.

Een nabijgelegen centrum zal de mensen in staat stellen zich in noodgeval snel te laten behandelen, om te bevallen onder toezicht van deskundig personeel en om chronische ziekten te laten controleren. Verder zullen campagnes ter bevordering van de gezondheid georganiseerd kunnen worden. Dankzij het centrum zal de lokale bevolking kunnen besparen op vervoerskosten en tijd die normaal nodig zijn om naar de stad te gaan.

Een centrum zal de algehele gezondheid verbeteren, het sterftecijfer doen dalen en de economische situatie van de bevolking verbeteren.

HOE?

Het medisch centrum zal door een arts en een verpleegkundige bemand worden. Het zal beschikken over een apotheek, een laboratorium, een verloskamer en een observatiekamer.

De bouw van het medisch centrum vergt een budget van € 110.000. Uw deelname is van wezenlijk belang om de wens van de bevolking van Tangafla te kunnen vervullen. De dorpelingen wachten ongeduldig op de bouw van het centrum. Ze hebben een stuk grond geschonken, gelegen dicht bij een verharde weg, en verheugen zich om mee te bouwen aan dit centrum.

Doe een gift en help ons om de nood van dit volk te verlichten!

Onze vereniging is erkend als non-profit organisatie in Zwitserland.
Hierdoor zijn uw donaties belastingvrij.

U kunt uw betaling doen bij :

Association SAREPTA Suisse
Chemin des Vignettes 3
1305 Penthalaz

Postrekeningnummer : 14-926050-4

IBAN : CH40 0900 0000 1492 6050 4

Of voer een betaling online uit met Paypal via de volgende knop :